צוות הרבנים שלנו

הרב אורן דוד בר שלום

הרב אורן דוד בר שלום, הוסמך להוראה ודיינות בבית המדרש יחוה דעת של מרן זצ"ל, וכן מטעם הרבנות הראשית לישראל. הרב בר שלום היה מקורב למרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, והוא מכהן כרב קהילה בשכונת רמות בירושלים, ומוסר שיעורים בהלכה ובאגדה בכמה בתי כנסיות בירושלים.

הרב גולן אלוף

הגאון רבי גולן אלוף, מן המפורסמים שבתלמידי החכמים בירושלים. הוא אחד מתלמידיו המובהקים ביותר של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל. הרב עומד בראשות קהלה חשובה בשכונת רחביה בירושלים, והוא מכהן כראש כולל בבית המדרש יחוה דעת.

הרב דוד ביטון

הגאון רבי דוד ביטון, מגדולי הרבנים מתלמידי מרן זצ"ל, חיבר ספרים יקרים וחשובים מאד בהלכה, נודע מצעירותו בבקיאותו העצומה וגאונותו היחודית, עם יראת שמים טהורה. זכות היא לנו שרב בשיעור קומה כזה משיב במערכת שלנו.

הרב יעקב ששון

הרב יעקב ששון, בוגר ישיבות אור ישראל וחברון כנסת ישראל, השתלם בהוראה ודיינות בבית המדרש יחוה דעת בירושלים. הרב יעקב ששון הוא נכדו ותלמידו של מרן הרב עובדיה יוסף, ונסמך על ידו. הוא הרב הכותב באתר "הלכה יומית" על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף, וכן חיבר וההדיר כמה ספרים, ביניהם, נתיבות משפט, רוח יעקב, ואביר הרועים.

הרב ציון בן חמו

הגאון רבי ציון בן חמו שליט"א, ראש כולל ורב קהילה חשובה בירושלים, לשעבר מרבני ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה, הוא אחד מחשובי מורי ההוראה בעיר הקודש. הוראותיו ידועות בבקיאותו העצומה בכל חלקי התורה, מתוך עיון והבנה חודרת.